آئین نمادین درخت کاری صبح پنجشنبه ۱۸ اسفند باحضور شهردار محترم هماشهر ،

ریاست و‌ اعضاء محترم شورا‌ مسئول محترم حراست شهرداری ، روحانیت و مسئولین

و فرماندهان نظامی هماشهر ، با کاشت چند اصله درخت در محل میدان استاد

بهشتی هماشهر برگزار گردید؛